КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Контроль за станом охорони праці поділяється на:

– Відомчий,

– Регіональний,

– Громадський;

– Триступеневий контроль на виробництві.

Відомчий контроль за охороною праці здійснюється вищими органами управління підприємств (міністерствами і відомствами), які спричиняють адміністративний вплив на керівників даних підприємств.

Регіональний контроль за охороною праці здійснюється місцевими органами виконавчої влади через посадових осіб, відповідальних за стан охорони праці та санітарно-епідеміологічну і екологічну безпеку довкілля в регіоні.

Громадський контроль за охороною праці здійснюється профспілками та уповноваженими трудових колективів. Вони слідкують за безпечними умовами праці, та вимагають від власника їх поліпшення.

Триступеневий контроль за ОП на виробництві – це безпосередній контроль кожного робочого місця, який здійснюється за наступною схемою:

1 ступінь – щодня на протязі робочої зміни контролюється кожне робоче місце майстром, бригадиром, начальником зміни, або інженером з ОП, тощо. Усі виявлені порушення відразу ж усуваються, а які неможливо усунути – записуються в журнал контролю 1 ступеню і доповідаються вищому керівництву.

2 ступінь – один раз на тиждень контролюється кожне робоче місце начальником структурного підрозділу (цеху, відділу, дільниці тощо). При цьому усуваються усі недоліки, що виявлені при контролю 2 ступеню і що записані в журналі контролю 1 ступеню. А недоліки що неможливо відразу усунути – записуються в журнал контролю 2 ступеню і доповідаються вищому керівництву.

3 ступінь – один раз на місяць контролюється кожне робоче місце керівником підприємства або його головним інженером. Вони ознайомлюються з записами в журналі контролю 1 і 2 ступенів і усувають виявлені недоліки. А ті недоліки що неможливо відразу усунути – записуються в журнал контролю 3 ступеню і виноситься на технічну раду підприємства. По цим недолікам приймаються оперативні дії, або вони заносяться до поточних чи перспективних планів розвитку і реконструкції підприємства та включаються до його колективного договору.

Центральний орган державного нагляду за Охороною праці

(Держгірпромнагляд)

Центральним органом державної виконавчої влади з охорони праці є Державний Комітет по нагляду за ОП(Держгірпромнагляд).Цей орган був створений Постановою Кабінету Міністрів України № 328 від 4 травня 1993 р., а в 2000 р. він був перетворений в Держдепартамент по нагляду за ОП.

Метоюстворення Держнаглядохоронпраці є:

– реалізація державної політики у галузі охорони праці;

– здійснення нагляду за дотриманням вимог охорони праці в галузях;

– контроль за правомірністю використання надр України.

Держгірпромнаглядє підвідомчим органомКабінету Міністрів України, який узагальнює практику застосування законодавчих актів з питань, що входять до його компетенції, та розробляє пропозиції Кабінету Міністрів України щодо їх вдосконалення.

До складу Держгірпромнагляд входять:

v Науково-технічна Рада.

v Міжвідомча рада з вибухової справи.

v Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

v Науково-інформаційний і навчальний центр охорони праці.

v Редакція журналу “Охорона праці”

v Територіальні управління АРК, кожної області та міст Київ і Севастополь, і має:

– експертно-технічний центр;

– декілька держінспекцій з охорони праці.

Основними завданнями Держгірпромнагляд є:

– комплексне управління охороною праці на державному рівні;

– нагляд за дотриманням вимог охорони праці на підприємствах;

– контроль за правомірністю використання надр України та за переробкою мінеральної сировини;

– експертиза проектної документації та видача дозволу на введення в дію нових і реконструйованих об’єктів підприємств;

– координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності за її наглядом;

– розвиток міжнародних зв’язків з питань нагляду за охороною праці.

– Для виконання своїх функцій Держгірпромнагляд створює територіальні управління та інспекції.

Державний нагляд за охороною праці здійснюють державні інспектори та посадові особи територіальних органів Держгірпромнагляд.

Рішення Держгірпромнагляд є обов’язковим для виконання всіма міністерствами і відомствами та підприємствами незалежно від їх форм власності і видів діяльності.

Його рішення також є обов’язковим і для усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади, для будь-яких місцевих держадміністрацій та місцевих Рад народних депутатів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

65 + = 75