Рубрика: Административное право

конспект сем 5


СЕМІНАР 5

 

ХОРКХАЙМЕР М., АДОРНО Т.В. ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ФИЛОСОФСКИЕ ФРАГМЕНТЫ. 

М.-СПБ., 1997. С. 149-209.

1. Сьогодні культура на все накладає печатку однаковості. Кіно, радіо, журнали утворюють собою систему. Кожен окремо її розділ і все разом виявляють рідкісну одностайність. Навіть протилежні за політичною спрямованістю естетичні маніфестації однаковим чином підносять хвалу загальному сталевому ритму.

2. Очевидним єдністю макро- та мікрокосму демонструється людям модель їхньої культури: помилкова ідентичність загального і особливого. Вся масова культура в умовах панування монополій є ідентичною, а її скелет, сфабрикований останніми понятійний кістяк, стає чітко окресленим.

3. Стверджується, що вкладені в культуріндустрію мільйони роблять необхідними процеси відтворення, які в свою чергу неминуче призводять до того, що на незліченних по числу місцях однакові потреби задовольняються за допомогою стандартизованих продуктів. Ну а стандарти нібито спочатку ведуть своє походження від потреб споживачів: тому-то вони і приймаються майже без опору (замкнуте коло між маніпуляцією і реакцією на неї потребою, яка робить все більш щільним і щільним єдність системи).

4. Культуріндустрія: феномен стандартизації і серійного виробництва, до того ж, в жертву було принесено те, що завжди відрізняло логіку творів мистецтва від логіки соціальної системи (крок від телефона до радіо: телефон – роль суб’єкта, радіо – від слухачі, авторитарна влада над ними через ідентичні радіостанції і програми).

5. Будь-який талант уже належить до культуріндустрії (інакше чому йому прагнути до неї??).

6. Тенденція до розвитку культріндустрії знаходить своє втілення у замислах і планах найбільш могутніх і впливових секторів індустріального виробництва – металургії, нафти, енергетики та хімпромисловості (все переплетено в економічній сфері).

7. Забезпечення публіки ієрархією серійного виробництва якостей сприяє все більш і більш суцільній квантифікації. Нібито кожен повинен поводити себе відповідно до свого "рівня" і мати справу тільки з тими категоріями масових продуктів, які виробляються спеціально для його типу.

8. Схематизм використовуваного тут методу проявляє себе в тому, що, в кінцевому підсумку, механічно диференційовані продукти у всіх випадках ні в чому не відрізняються один від одного (ілюзорна відмінність). Додатково (читала на Джулая): Бодріяр пише про систему речей і схему модель-серія, де у серійних продуктів наявні маргінальні (несуттєві) відмінності. Єдине мірило якості – доза “conspicuous production” ( помітної продукції ), тобто виставлений напоказ інвестицій.

9. Культуріндустрія розвивається за рахунок переважання ефекту, технічної деталі над твором, що колись був носієм ідеї і ліквідувався разом з нею. В музиці поодинокий гармонійний ефект може затушувати сприйняття цілісно форми твору, в живописі кольорова пляма – композицію образа. Всьому цьому культуріндустрія кладе кінець своєю тотальністю.

10. Весь світ стає пропущеним через фільтр культуіндустрії. Могутність індустріального суспільства підпорядковує собі людину раз і назавжди. Продукти культуріндустріі можуть розраховувати на те, що вони будуть швидко спожиті навіть в стані граничного розлади. Бо кожна людина є моделлю гігантської економічної машинерії. З будь-якого звукового фільму, з будь-якої радіопередачі може бути почерпнуто те, що в якості соціального ефекту не може бути приписано нікому окремо, але тільки всім разом (не розумію чи правильно зрозуміла: ти дивишся фільм і помічаєш тільки те основне і явне, що є в усіх фільмах, а приховане не помічаєш, бо культуріндустрія не дає людині це зробити, бо (наступне речення з тексту) кожна окремо взята маніфестація культуріндустрії безвідмовно відтворює людину як те, у що вона перетворила його)

11. Скарги мистецтвознавців і адвокатів культури на згасання енергії, що формує стилі в західноєвропейській культурі, жахливо необґрунтовані. Далі мабуть буде пояснення чого так:

12. Коли сучасний музѝка піддає джазовій обробці Моцарта, він видозмінює його не просто там, де той занадто важкий або серйозний, але також і там, де Моцарту вдавалося досягти гармонії мелодії просто інакше, можливо простішим чином, ніж прийнято сьогодні. Подібно до свого антагоніста, авангардистського мистецтва, культуріндустрія шляхом заборон засновує позитивним чином свою власну мову, зі своїм власним синтаксисом і вокабуляром.

13. Все, що з’являється, виявляється настільки докладно проштемпельованим, що в кінцевому підсумку вже більше не може зустрітися нічого такого, що з самого початку не несло б у собі печатку жаргону і не засвідчувало б себе з першого погляду як апробованого. Такий ідеал природності в даній галузі. Джазовий музикант, виконуючий що-небудь з серйозної музики, скажімо найпростіший менует Бетховена, синкопирует (рос.) його мимоволі і, поблажливо посміхаючись, дозволяє собі все ж дотримуватися тактового розміру. Такий природністю, ускладнює завжди самими найсучаснішими і себе саме перебільшую претензіями специфічного медіума, породжується новий стиль, а саме "система не-культури, за якою можна було б визнати відомого роду" єдність стилю ", якщо хоч якої б то не було сенс мало міркувати про стилізованому варварстві ".

14. Також стиль культуріндустрії, якому вже більше немає потреби випробовувати себе на опірному матеріалі, є в той же час і запереченням стилю.

15. У культуріндустрії поняття справжнього стилю зримо сприймається як естетичного еквівалента відносин панування. В епоху Середньовіччя і Ренесансу великими художниками ніколи не були ті, хто являв собою ідеальне і досконале втілення стилю, але ті, хто вбирав у свої творіння стиль як твердиню, яка протистоїть хаотичній експресії страждання, як істини негативної. Навіть so genannte класична музика Моцарта несе в собі тенденції, що репрезентують собою дещо інше, аніж стиль, втіленням котрого вони є.

16. Культуріндустрія остаточно абсолютизує імітацію. Замість того, щоб визнати себе приреченими на подібного роду поразки, в якому стиль великих творів мистецтва з найдавніших пір піддавався самозаперечення, творіння слабші завжди воліли покладатися на свою схожість з іншими, на сурогат ідентичності.

17. Система культуріндустріі спочатку виникає в ліберальних індустріальних країнах; плюс – саме тут успіху добиваються всі характерні для неї медіа, особливо кіно, радіо, джаз і ілюстровані журнали. Само собою зрозуміло, що своїм прогресом вони зобов'язані загальним законам руху капіталу.

18. Токвіль (100 років до того): В умовах панування приватної монополії на культуру справді "тиранія залишає в спокої тіло і переходить до рішучої атаки на душу. Володар більше вже не заявляє тут: ти повинен думати, як я, або померти. Він заявляє: ти вільний думати не так, як я , твоє життя, твоє майно, все твоє залишиться при тобі, але починаючи з цього дня ти будеш чужаком серед нас ". Те, що не виявляє своєї конформності, прирікає себе на економічне безсилля, що знаходить своє продовження в духовній немощі оригінального такого із себе дивацтва. Будучи виключеним з виробничого процесу, подібного роду оригінал без праці перетворюється на обмежену.

19. Міф про успіх! (Радше просто цікавинка, але, здається, він казав про це на лекції) Споживачами є робітники і службовці, фермери і представники дрібної буржуазії. Капіталістичного виробництва вдається настільки міцно закабалити їх і тілом і душею, що без жодного опору вони стають жертвою всього того, що їм пропонується. Оскільки так уже повелося, що пригноблені завжди ставилися до заповідей моралі, нав'язуваної їм їх володарями, з більшою серйозністю, ніж самі останні, сьогодні ошукані маси в набагато більшому ступені ніж ті, хто досяг успіху, стають жертвою міфу про успіх. Адже вони керуються своїми власними бажаннями. І тому вони непохитно відстоюють саме ту ідеологію, за допомогою якої їх перетворюють на рабів.

20. Новим в фазі масової культури в порівнянні з фазою пізньоліберальною є виключення (відмова від) новизни як такої. Колеса машини обертаються на одному і тому ж місці.

21. Культуріндустрія розважальна! Мистецтво легких жанрів завжди супроводжує автономне як тінь. Воно є соціальною нечистою совістю серйозного мистецтва.

22. Задоволення, з яким сприймається насильство над екранним персонажем, перетворюється в насильство над самим глядачем, розвага - в тяжку повинність.

23. Культуріндустріі безперестанку обманює своїх споживачів з приводу того, що вона їм безперестанку обіцяє. Обіцянка, до якої, власне кажучи, і зводиться все видовище, це означає, що до справи так ніколи і не дійде.

24. Шикарна цитата про секс в витворі м-ва і в культіндустрії:

Равным образом никогда не были предназначены произведения искусства для выставления напоказ сферы секса. Однако благодаря тому, что в них запрещение обретало форму чего-то негативного, удавалось им как бы отменить унижение импульса и спасти запретное опосредованным образом. Секрет эстетической сублимации состоит в том, что чаемое изображается тут как несостоявшееся. Культуриндустрии чужда сублимация, ей свойственна репрессия. Неустанно выставляя напоказ вожделеемое, женскую грудь в облегающем свитере или обнаженный торс атлетически сложенного героя, она лишь попросту распаляет несублимированную похоть, мазохистски исковерканную давней привычкой подчинения запрету. Не найдется ни одной эротической ситуации, которая не сочетала бы все свои намеки и возбуждающие сцены с совершенно определенным указанием на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах дело столь далеко не зайдет. Произведения искусства аскетичны и бесстыдны, культуриндуст¬рия порнографична и чопорна.

25. Те, що відбувається сьогодні (злиття культури з розвагою) призводить не тільки до деградації культури, а й в такій же мірі до неминучого одухотворення розваги. Воно виражається в тому, що розвага присутня лише у відбитому вигляді, як кінофотографія або запис радіопрограми.

 

ПОЛЯКОВА Н.Л. ХХ ВЕК В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ ОБЩЕСТВА. – М.: ЛОГОС, 2004. – 384 С.

(Теорія розвиненого індустріального суспільства Макса Хоркхаймера і Теодора Адорно)

1. Становлення індустріального суспільства і індустріалізму як такого пов'язується з науково-технічним прогресом.

2. Становлення індустріального суспільства і індустріалізму як такого зв'язується представниками критичної теорії з науково-технічним прогресом.

3. Робота Макса Хоркхаймера і Теодора Адорно <Діалектика Просвітництва », що , стала теоретичним маніфестом, в якому знайшли відображення основні положення нової концепції індустріального суспільства.

4. Науково-технічний прогрес як основа соціальних трансформацій у розвиненому індустріальному суспільстві - головний момент теорії індустріального суспільства.

5. В рамках Просвітництва формується специфічні відносини людини і природи, людини і суспільства. Це відношення вони характеризують як устремління до влади і домінування над природою і суспільством за допомогою науки і знання.

6. Єдине чому хочуть навчитися люди у природи, так це того, як її використовувати для того, щоб повністю поневолити і її, і людину. <Пробудження суб'єкта> куплено ціною визнання влади як принцип всіх відносин = маніпулювання людьми.

7. Просвітництво тоталітарне, воно не істинне, адже для нього будь-який процес є з самого початку вже вирішеним.

8. Просвітництво підпорядковує собі природу за допомогою раціоналізації праці. <Поділ праці, в яке соціально розвивається панування, служить самозбереження поневоленого цілого. ціле стає виконавцем волі партикулярного. гніт суспільства завжди несе на собі одночасно і риси гніту колективу.

9. Специфіка позиції Хоркхаймера і Адорно, її новизна в порівнянні з теоріями класичної соціології в питанні панування, насильства та експлуатації полягає в тому, що ці відносини розглядаються як вкорінені в суспільстві як цілому, ( а не як домінування однієї групи над іншою) Панування носить тоталітарний характер в тому сенсі, що постає як домінування цілого суспільства над окремою людиною, супроводжується відчуженням людини від пануючих об'єктів.

10. Масштабом оцінки для людини стає самозбереження, вдале або невдале виконання функції, відповідність тим очікуванням, які нею задаються. у масовій культурі та у масовому виробництві.

11. все випадає із заданих зразків поведінки, пригнічується колективом, який здійснює нагляд. Цей тотальний нагляд починається зі шкільної лави і триває у всіх сферах діяльності тут грізний колектив - маніпулююча інстанція насилля.

12. <Діалектики Просвітництва> розкривають глибинні механізми придушення і панування, уречевлення і відчуження людини: науково-технічна та соціальна тенденції, з давніх часів перепліталися між собою, в даний час остаточно сходяться в тотальному охопленні людини.

13. Науково-технічний прогрес – вічний регрес для Адорно та Хокгаймера. <Примусово керована колективність> і є те, на що перетворилося суспільство в епоху пізнього індустріалізму. Вийти за рамки науково-техн. Процесу вже неможливо, сюди включена і культура.

______

1. Головним в розумінні культури індустріального суспільства є те, що вона існує як культуріндустрія, основною метою якої є підпорядкування людини і тотальний контроль над індивідуальною свідомістю і суспільством в цілому.

2. Суть концепції культуріндустріі полягає в тому, що культура стає індустріальним утворенням, повторює і відтворює логіку всієї системи - системи технічного розуму, бізнесу, насильства та експлуатації. Кіно і радіо вже більше не потрібно видавати себе за мистецтво.

3. завдяки постійній гонитві за новими ефектами і технічними можливостями, влада стереотипу і стандарту тільки посилюється.

4. Культуріндустрія і її продукти - це твердження стереотипу і стандарту і заперечення стилю але Культуріндустріі сама стає стилем - єдине, вичерпне та тотальним. Могутність індустріального суспільства підкорює людину назавжди.

5. Людина – модель гіганської індустріальної машинерії, постійно знаходячись у напрузі.

6. Людині слід зізнатися у власній нікчемності, визнати власну поразку. Суспільство стає суспільством зневірених ( адже навіть емоції нам продукує індустрія, задоволення - згода.)

7. Розвинуте індустріальне суспільство середини XX в. - Це суспільство, в якому можливість стати вільним соціальним і економічним суб'єктом, власником, вже повністю ліквідована.

8. Це індустріальне суспільство, його економіка являє собою високо розвинуту автоматизовану систему виробництва товарів. При цьому наука і техніка визначають не тільки виробничу, а й соціальну, політичну і культурну сферу, виробляючи відповідні технології прийняття рішення і дії і сплавляючи ці сфери в єдиний тоталітарний універсум.

9. Розвинуте індустріальне суспільство - це капіталістичне суспільство з властивими йому формами власності, насильства та експлуатації. Однак це суспільство, в якому виникає нова соціальна структура, сформована через протистояння окремої людини тотальному соціальному цілому

10. Вплив техніки ( технологій) на людину та перетворення ізольованої людини у маси. – індустріальне суспільство.

 

JOHN SEABROOK THE SONG MACHINE. INSIDE THE HIT FACTORY

(Кеті Перрі)

1. "Я хочу бути американською дівчинкою для усього світу"-так Кеті Пері пояснила свої амбіції та ідеї автору книги !

2. Катерін Елізабет Хадсон народилася у Санта-Барбарі у Каліфорнії у родині християн-євангелістів у 1984 році. Її дитинство було далеким від усієі тієі поп культури якій вона тепер є. Батьки накладали сурові заборони на поп музику , телебачення, голівудські фільми у будинку, де росла Кеті. Щодо музики, Кеті чула лише евангелістські пісні у дитинстві, що грали у їі будинку. Ну і ясно, шо співала у церковному хорі та на усіх їх заходах!

3. Девід Хенлі почув їі спів у церкві та запросив до своєі студії на пробні записи. Пізніше почала співати для нового на той час жанру – християнська поп-музика. Далі ії помічають, запрошують співати у Нешвіль і т д-----> починає писати пісні разом з Брайаном Вайтом. Перший альбом вийшов у 2001(був сектантський:))--> недуже попьюлар, але вже діло пішло! Почала показувати напоказ груди, вони в неї великі.Короче, їй 17 і воооонаtop female Christian pop artist»

4. Далі починає процювати з Гленом Баллардом і потихеньку секуляризується.
«
I kissed a girl and I liked it
Taste of her cherry Chapstick» -самі популярні слова її першої сольної пісні! І далі все пішло

5. «Released at the end of April 2008 as the album’s lead single, “I Kissed a Girl” went to number one and spent seven weeks at the top; it also topped the charts in the United Kingdom, Germany, Canada, and Australia.»

6. У мами понятно шо шок від таких пісень і вона постійно на це наголошує в інтерв'ю, бо то є пропаганда гомосексуалізму і розпусти. Молиться і просить Кеті зупинитися.

 

ИНДУСТРИЯ ПОП-МУЗЫКИ КАК ОНА ЕСТЬ

1. Карл Мартін Сандберг - головна поп зірка Америки сьогодні. У 80х був солістом глем-метал гурту(невідовомого). Саме він створив більше хітів , аніж Бітлз чи там Джексон Майкл. Також слідом за Сандбергом ідуть: Миккель Эриксен и Тор Хермансен, 43 и 44 года; Эштер Дин, 33 года. Саме вони є авторами більшості всім відомих хітів з білбоард!!!!!

2. Каждый раз, когда вы включаете радио, велик шанс услышать одну из их песен. Если вы читаете это в аэропорту, торговом центре, кабинете врача или лобби отеля, вы, вероятно, слышите одну из их песен прямо сейчас. И это утверждение было верным в любой момент на протяжении последних десяти лет. 

3. Цікаво, що імя виконався зазвичай вказується у титрах до кліпу, навіть якщо участь цього виконавця у написанні хіта мінімальна!! Створюється ілюзія участі.

4. Без­жа­лост­ная оциф­ров­ка, аут­сор­синг, те­сти­ро­ва­ние брен­да на фо­кус-груп­пах, жест­кий мар­ке­тинг — от­лич­но ра­бо­та­ют в поп-му­зы­ке и при­ве­ли к по­яв­ле­нию таких вы­год­ных транс­на­ци­о­наль­ных про­ек­тов, как Ри­ан­на, Кэти Перри и Тей­лор Свифт.

5. Постійно потрібні пісні, які будуть чіпляти увагу слухача! Автор зазначає, шо раніше можна було знайти тільки одну фразу, яка чіпляє (як це робили наприклад у Tin Pan Alley). Тепер же така фраза повинна звучати кожні сім хвилин, адже: саме стільки часу середньостатистичний американець слухає радіо, перед тим, як переключити на іншу хвилю. Джей Браун: «Боль­ше нель­зя иметь всего одну цеп­ля­ю­щую фразу или му­зы­каль­ный ход. Такие фразы долж­ны быть в каж­дой части».

6. Формула поп-музики: (не є секретною, але дууже цінна) «Ак­кор­ды и тек­сту­ра звука как у ABBA, струк­ту­ра песен и ди­на­ми­ка как у Denniz PoP, под­пев­ка как на рок-сцене 80-х и ритм-сек­ция как в аме­ри­кан­ском R&B на­ча­ла 90-х».

7. Сьогодні музика створюється для торгових центрів, футбольних стадіонів

8. Му­зы­кан­тов, по край­ней мере, му­зы­кан­тов-лю­дей, боль­ше не оста­лось. Каж­дый ин­стру­мент ав­то­ма­ти­зи­ро­ван. Сту­дии боль­ше не на­ни­ма­ют му­зы­кан­тов для за­пи­сей, а мик­шер­ские пуль­ты стали ме­бе­лью в стиле ретро с ​​по­лу­и­ро­ни­че­ским под­тек­стом.

9. Творці поп-хітів часто граються з плагіатом: публіка любить та чекає знайомих звуків. Авторським правом захищені мелодії, а не ритм! На цьому і грають 

10. Коли хіт написаний, його потрібно віддати виконавцю: сна­ча­ла песни пред­ла­га­ют пев­цам ка­те­го­рии «А», потом ка­те­го­рии «Б», потом тем, кто толь­ко на­чи­на­ет свой путь на боль­шую сцену. Ком­по­зи­ция «...​Baby One More Time», на­пи­сан­ная Мак­сом Мар­ти­ном, та самая, что по­мог­ла сде­лать ка­рье­ру Брит­ни Спирс, была от­верг­ну­та TLC. Позже ко­ман­да Брит­ни от­ка­за­лась от песни «Umbrella», сде­лав­шей звез­дой Ри­ан­ну.

11. Сиб­рук счи­та­ет, что имен­но турне Backstreet Boys по Азии в 1996 году вдох­но­ви­ло быв­ше­го ко­рей­ско­го ис­пол­ни­те­ля на­род­ной му­зы­ки, Су Ман Ли на со­зда­ние K-pop, яв­ле­ния, ко­то­рое дает новый смысл тер­ми­ну «Ма­ши­на песен».

12. В к-поп також все контролюється за американським сценарієм: когда необ­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать ино­стран­ных ком­по­зи­то­ров, про­дю­се­ров и хо­рео­гра­фов, какие по­сле­до­ва­тель­но­сти ак­кор­дов ис­поль­зо­вать в каких стра­нах, точ­ный от­те­нок теней, ко­то­рый дол­жен ис­поль­зо­вать­ся для сце­ни­че­ско­го ма­ки­я­жа в раз­лич­ных ре­ги­о­нах Азии и какие жесты дол­жен де­лать ис­пол­ни­тель во время вы­ступ­ле­ния.

13. Висновок: Ав­то­ры хитов со­зда­ют не толь­ко хиты. Они со­зда­ют «му­зы­кан­тов». Про­бле­мы на­чи­на­ют­ся, когда успеш­ные ис­пол­ни­те­ли верят прес­се и на­чи­на­ют пи­сать соб­ствен­ную му­зы­ку, или когда ав­то­ры песен пы­та­ют­ся стать звез­да­ми сами. Тей­лор Дейн — ис­пол­ни­тель­ни­ца, ко­то­рая, не по­слу­шав со­ве­та Клай­ва Дэ­ви­са, ре­ши­ла на­чать пи­сать соб­ствен­ные песни и про­ва­ли­лась.

 

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР "СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТЕОРИИ МЕДИА"

(рекомендовано)

1. Завдяки розвитку електронних медіа індустрія свідомості (Die Bewusstseinsindustrie) стає рушійною силою соціально-економічного розвитку пізньоіндустріальних товариств.

2. Відома таємниця електронних медіа – їхня мобілізуюча сила (зробити людей більш рухомими, аніж вони є).

3. Медіа вперше в історії дають масам можливість брати участь в громадському і усуспільненому виробничому процесі, практичні засоби якого знаходяться в руках самих мас. Подібне їх використання призвело б комунікативні засоби, до сих пір незаслужено несли це ім'я, до самих себе. У нинішньому вигляді такі системи, як телебачення або кінематографія, не сприяють комунікації, а перешкоджають їй. Вони не допускають ні найменшого взаємодії між відправником і приймачем: висловлюючись технічно, вони зводять зворотний зв'язок до можливого системно-теоретичного мінімуму.

4. Жахлива картина монолітної індустрії свідомості Джорджа Оруелла свідчить про недіалектичне і застаріле розуміння медіа. Можливість тотального контролю над такими системами через центральну інстанцію - справа минулого, а не майбутнього.

5. Однак контроль над системою передбачає далеко не досконалий посібник з її самоврядування. Такий контроль передбачає високу ступінь внутрішньої стабільності. Коли крихка рівновага порушується, засноване на статистиці кризове управління перестає працювати. Режим, що знаходиться під загрозою, вдається в таких випадках (якщо він ще дієздатний) до насильства, поліцейський або військових заходів.

6. Електронні медіа не тільки інтенсивно ущільнили інформаційну мережу, а й екстенсивно її розширили. Уже війни ефірів в 1950-і роки показали, що національний суверенітет в комунікаційній сфері приречений на вимирання.

7. Нові ліві 1960-х років звели розвиток медіа до одного-єдиного поняття - поняття маніпуляції. Маніпуляційний тезу лівих є по суті оборонним і в результаті може призвести до ураження. Ця теза не надає руху ніякі сили прискорення. Тезіс про маніпуляції може також служити самоствердженням. Демонізація противника дозволяє приховати слабкості і майбутні недоліки власної агітації. Електронні мас-медіа кладуть кінець будь-якої чистоти, вони принципово «брудні».

8. Маніпуляція (в німецькій мові - ручний або майстерний прийом) означає цілеспрямоване технічне втручання в наявний матеріал. Будь-яке використання медіа, таким чином, передбачає маніпуляцію (нарізка, дюбляж і тд). Не існує неманіпульованих листів, зйомки або відправки. Тому питання не в тому, маніпулюються медіа чи ні, а в тому, хто ними маніпулює. Революційний проект повинен призвести не до зникнення маніпуляторів, а, навпаки, до того, щоб зробити маніпулятором кожного.

9. Нові медіа за структурою егалітарного. Через простий процес вибору каналу кожен може в них участь; самі програми є нематеріальними і можуть відтворюватися будь-яким способом. Стало бути, електронні медіа протистоять таким старішим медіа, як книга або станковий живопис, ексклюзивний класовий характер яких є очевидним.

10. Нові медіа орієнтовані на дію, а не на споглядання, на мить, а не на традицію (на противагу старим медіа, що орієнтуються на вічність). Вони не позбавлені історії, а вони вперше дозволяють зафіксувати історичний матеріал так, щоб він завжди міг бути актуальним.

11. Медіапристроїв не можна розглядати як прості засоби споживання. Вони за своїм принципом одночасно є засобами виробництва, а саме соціалізованими засобами виробництва, оскільки знаходяться в руках мас (розглянемо різницю між телефоном і телеграфом: телеграф в руках бюрократичного апарату, який має доступ до інформації, а телефон доступний кожному індивідуально).

12. Лише вільне соціалістичне суспільство може активізувати нові медіа. У медіа є ще одна риса: колективна структура. Робота в області медіа може бути індивідуальною лише тоді, коли вона залишається суспільно і естетично неактуальною (фото з відпустки).

13. Професійні виробники медіа, як правило, злобно коментують жалюгідні, безпорадні, часто принизливі результати цього концесійного виробництва. До шкоді, що заподіюється масам, також відноситься торжествуюче презирство до того факту, що маси нібито не розуміють, як правильно використовувати медіа. Те, що розігрується в телевізійних шоу на кшталт шоу Куленкампфа, має послужити доказом того, що медіа взагалі не здатні до власної артикуляції.

14. Анрі Лефевр запропонував поняття «спектакль» (spectacle) для позначення сучасної концепції масового споживання. Лозунг «Жити красивіше!» робить навіть побутові предмети реквізитом всезагального фестивалю, де фетишний характер товарів абсолютно протилежних до їхньої споживацької вартості. Також споживання як спектакль передбачає зникнення дефіциту (бо під час дефіциту всі звертають увагу на вартість, а цього не треба).

Подрясник — что означает это слово?

Подрясник - что означает это слово?

 1. Типа нижнего мужского белья
 2. Подря#769;сник длинная одежда до пят с длинными узкими (в отличие от рясы) рукавами. Бывает чрного (у монахов) или иного цвета (у белого духовенства) . Подрясник нижнее облачение православного духовенства.

  Подрясник представляет собою длинное, до пят, с наглухо застегнутым воротом одеяние с узкими рукавами. Это одеяние бывает двух видов. Первый вид подрясников: ушитое в талии одеяние, разрезное сверху донизу, с расширенным колоколом нижней части. Левая нижняя пола глубоко заходит внутрь под правую верхнюю полу. Косая верхняя правая пола застегивается с левой стороны на шее и в поясе.

  Второй вид этого одеяния: однорядка, ушитая в талии или прямая одежда, разрезная по центру, от шеи до груди, или донизу, имеющая от середины ворота до нижнего края по центру ряд пуговиц (обычно 33). Такой покрой имели древние русские однорядки духовенства и знати и католические духовные одежды (сутана) .

  У монашествующих подрясник должен быть черного цвета. Цвет подрясников белого духовенства черный, темно-синий, коричневый, серый и белый для лета. Материал: сукно, шерсть, сатин, лн, чесуча, реже шлковые ткани

 3. одежда, носимая священнослужителями под рясой. наверное.
 4. ХМ, я думал красные труселя священника
 5. Мне кажется, что это часть одежды церковного служителя.
 6. нижнее бель попа и монаха.

Можно ли использовать разную резину на передней и задней оси?

Можно ли использовать разную резину на передней и задней оси?

 1. можно в пдд это сказано
 2. можно было до 2006, если я не ошибаюсь, но сейчас точно нет
 3. Колеса и шины

  5.1
  Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

  Примечание:
  Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.

  5.2
  Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы) , обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

  5.3
  Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.

  5.4
  Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

  5.5
  На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной) , моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

 4. Права наверное купил?
 5. Открой книжечку правил и почитай. А коротко -ЗАПРЕЩЕНО.

Что такое спайки здоровье

Что такое спайки здоровье

 1. рубцы от восполительных процессов
 2. А что врач не ответил? Ничего хорошего, но все лечится. Лучше всего - грязелечение. Санаторий "Старая Русса" , "Хилово".
 3. Спайки - это соединительная ткань, образующаяся после воспалительного процесса. Спайки в малом тазу могут развиться в результате сальпингоофарита (воспаление маточных труб и яичников), который в свою очередь развивается при инфекциях, передающихся половым путем: чаще всего хламидиоз и гонорея. При спаечном процессе возможно нарушение положения матки, опасен же он тем, что может вызвать трубное бесплодие, т. к. соединительная ткань (собственно спайки) нарушает проходимость маточной трубы, яйцеклетка не может в нее проникнуть, следовательно не может произойти оплодотворение. В принципе спайки никак не лечат, но если все же выясняется, что женщина из-за них бесплодна, то есть специальная операция по восстановлению проходимости маточных труб.
 4. Спайка - это патологическое сращение между внутренними органами или полостями тела. В основе появления сращений лежит способность соединительной ткани к пролиферации (росту) в ответ на действие повреждающих факторов. Эти факторы могут быть различными, например, механическая травма, острые и хронические инфекции, скопления излившейся крови, химические вещества, инородные тела и т. д. В хирургии брюшной полости основное значение в патогенезе спаечной болезни придатся механической травме и высушиванию брюшины во время операции. В нормальных условиях брюшина с воздухом не контактирует. Таким образом, мы можем сказать, что основной причиной возникновения спаечной болезни являются операции на органах брюшной полости. Действительно, на протяжении последнего столетия спаечная болезнь остатся одной из самых сложных проблем абдоминальной хирургии и развивается у 2-15% ранее оперированных пациентов. По данным мировой литературы спаечный процесс после операций, выполненных традиционными способами, возникает в 92,9-94,0% наблюдений. Внимательный читатель, каким вы, несомненно, являетесь, не мог не заметить некоторое, на первый взгляд несовпадение приведнных выше цифр. Здесь необходимо пояснить о том, что спаечный процесс и спаечная болезнь - далеко не одно и то же. Процесс, то есть рост соединительной ткани в ответ на повреждение - это, по сути, защитная реакция организма. Вс дело в том, что в большинстве случаев соединительная ткань в дальнейшем подвергается дезорганизации и от спаек не остатся и следа. Иначе дело обстоит, если по каким - либо причинам рост соединительной ткани продолжается, то есть процессы пролиферации преобладают над процессами протеолиза. В этом случае, и возникают сращения, или спайки, которые сами по себе уже не рассасываются.

  Ну и что?

  А то, что спайки могут приводить к серьзным проблемам со здоровьем. Так, например, спайки в области женских половых органов (яичники, Фаллопиевы трубы) вызывают бесплодие, диспаурению (болезненное половое сношение) , хронический болевой синдром. Спайки брюшной полости, т. е. когда в патологический процесс вовлечн тонкий и толстый кишечник, являются ведущей причиной в развитии угрожающего жизни состояния - острой кишечной непроходимости, а также различных по тяжести болевых синдромов и нарушений функций внутренних органов. Также спайки могут формироваться и в других областях тела - околосердечной сумке, спинном мозге и др. , где они также проявляются различными по тяжести клиническими состояниями.

  И как именно это проявляется?

  На спайках брюшной полости остановимся более подробно. Стенки брюшной полости выстланы брюшиной. Брюшина - это соединительнотканный покров, имеющий две стороны - висцеральную и париетальную. Вся брюшная полость заполнена органами, серозные оболочки которых тесно соприкасаются друг с другом и с париетальной брюшиной. Каких-либо пустых пространств, содержащих воздух, в брюшной полости нет.

  По своему типу межорганные сращения делятся на висцеро-висцеральные, то есть сращения между самими органами (кишка - кишка, кишка - сальник) и висцеро-париетальные, то есть сращения между каким-либо органом и участком париетальной брюшины (кишка - париетальная брюшина) . На снимке: висцеро-париетальное сращение, участок тонкой кишки припаян к париетальной брюшине.

  Клинические проявления спаечной болезни будут зависеть от того, в каком месте образовались сращения, сколько их образовалось, и в какой степени они нарушают функции органов, которые спаяли между собой.

  Всего существует несколько различных вариантов течения спаечной болезни.

  Вариант первый - бессимптомные спайки брюшной полости. Здесь название говорит само за себя - человека в данном случае ничего не беспокоит. Диагноз ставится при случайном обнаружении спаек во время какого-либо обследования пациента, например ультразвукового, или в ходе какой-либо операции на брюшной полости.

  Вариа

 5. Здемсь прочтите http://content.mail.ru/arch/24930/1421197.html

что такое менажница?

что такое менажница?

 1. Это салатница специальной форы, разделенная краями для заполнения разными салатами одновременно.
 2. Из французского языка слово это правда, но значит оно упорядочивать - menager (менаже) , также убирать и управлять, а вот m#233;langer (меланже) - смешивать не в кассу звучит, так как назначение предмета содержать в порядке несколько блюд на маленьком столе.
  Менажницей, кроме тарелки для аперитива называют и держатель для соли, перца и салфеток в ресторанах. Т. е. это некоторое приспособление, чаще для кухни, что позволяет упорядочить уже имеющиеся предметы.
 3. Как правило, менажницы (от французского m#233;langer, смешивать) служат салатниками, даже если речь идет не о демократичном, а о солидном ресторане. Секции заполняются компонентами салата - овощами, добавками, заправками. Вы сами выбираете те или иные компоненты и смешивает в индивидуальный салат .

  Среднее количество отделений в менажницах - 2-4, но бывают и сложные менажницы из 6-10 секций. Менажницы с одной перегородкой используются для подачи основного продукта с одним гарниром. Иногда менажницы изготавливают в виде нескольких разборных секций, объединенных общей подставкой. Такие менажницы идеальны для застолий - они многофункциональны, их секции можно использовать как отдельные салатники или соусники. К тому же менажницы с общей подставкой выигрышно смотрятся на столе, стильно и нестандартно.

  Оригинально используются менажницы в ресторанах восточной кухни - не только, как салатницы и тарелки для вторых блюд, но как специальная посуда для морепродуктов, суши и роллов. Домашние кулинарные вечеринки по-прежнему в моде - для них-то вам и пригодится нарядная менажница.

 4. блюдо, разделенное внутри на несколько ячеек. Позволяет положить в одну тарелку разную еду, не смешивая ее между собой.
 5. Тарелка, разделнная на несколько частей для подачи разных блюд
 6. Менажница (англ. compartmental dish, итал. antipastiera) блюдо, разделенное внутри на несколько ячеек. Позволяет положить в одну тарелку разную еду, не смешивая ее между собой. Используется при питании в ресторанах по схеме обед-буфет (шведский стол) . В ряде стран (например США) , используется в качестве тарелки для стандартной сервировки в предприятиях общепита, обслуживающих государственные учреждения, например школы, тюрьмы, больницы, армейские части и т. д.
 7. посудина с отделениями
  На праздники у нас на столе всегда есть менажница! В основном кладем в нее соления. Бывает, что делаем сырное ассорти к вину.

  http://s11.radikal.ru/i184/0908/bc/1b687c5631d1.jpg

Цитаты главных героев Комедии горе от ума

Цитаты главных героев Комедии горе от ума

 1. Скромна, а ничего кроме
  Проказ и ветру на уме.
  ( Фамусов, действ. 1, явл. 2)

  Минуй нас пуще всех печалей
  И барский гнев, и барская любовь.
  (Лиза, действ. 1, явл. 2)

  Счастливые часов не наблюдают.
  (София, действ. 1, явл. 3)

  Друг. Нельзя ли для прогулок
  Подальше выбрать закоулок?
  ( Фамусов, действ. 1, явл. 4)

  Не надобно иного образца,
  Когда в глазах пример отца.
  ( Фамусов, действ. 1, явл. 4)

  Шел в комнату, попал в другую.
  (София, действ. 1, явл. 4)

  Ах! матушка, не довершай удара!
  Кто беден, тот тебе не пара.
  ( Фамусов, действ. 1, явл. 4)

  Обычай мой такой:
  Подписано, так с плеч долой.
  ( Фамусов, действ. 1, явл. 4)

  Грех не беда, молва не хороша.
  (Лиза, действ. 1, явл. 5)

  Вот, например, полковник Скалозуб:
  И золотой мешок, и метит в генералы.
  (Лиза, действ. 1, явл. 5)

  Он слова умного не выговорил сроду, -
  Мне все равно, что за него, что в воду.
  (София, действ. 1, явл. 5)

  Делить со всяким можно смех.
  (София, действ. 1, явл. 5)

  Ах! если любит кто кого,
  Зачем ума искать и ездить так далеко?
  (София, действ. 1, явл. 5)

  Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног.
  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  - Где ж лучше?
  - Где нас нет.
  (Софья, Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Сам толст, его артисты тощи
  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
  И дым Отечества нам сладок и приятен!
  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Числом поболее, ценою подешевле
  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Господствует еще смешенье языков:

  Французского с нижегородским?

  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  А, впрочем, он дойдет до степеней известных,

  Ведь нынче любят бессловесных.

  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Но если так: ум с сердцем не в ладу.

  (Чацкий, действ. 1, явл. 7)

  Три года не писал двух слов!

  И грянул вдруг как с облаков.

  ( Фамусов, действ. 1, явл. 9)

  Хотел объехать целый свет,

  И не объехал сотой доли.

  (Чацкий, действ. 1, явл. 9)

  Что за комиссия, * Создатель,

  Быть взрослой дочери отцом!

  ( Фамусов, действ. 1, явл. 10)

  Читай не так, как пономарь, *

  А с чувством, с толком, с расстановкой.

  ( Фамусов, действ. 2, явл. 1)

  Постой же. - На листе черкни на записном,

  Противу будущей недели:

  К Прасковье Федоровне в дом

  Во вторник зван я на форели.

  ( Фамусов, действ. 2, явл. 1)

  Что за тузы в Москве живут и умирают!

  ( Фамусов, действ. 2, явл. 1)

  Она не родила, но по расчету

  По моему: должна родить.. .
  ( Фамусов, действ. 2, явл. 1)

  - Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

  - Сказал бы я, во-первых: не блажи,

  Именьем, брат, не управляй оплошно,

  А, главное, поди-тка послужи.

  - Служить бы рад, прислуживаться т

Что можно сказать о человеке у которого любимые птицы вороны?

Что можно сказать о человеке у которого любимые птицы вороны?

 1. я шел по мостику - вокруг весна, ручьи журчат,
  вдруг вижу несколько ворон мне с дерева кричат,
  ах, как ругались эти птички, ну просто стыд и срам!
  пока я маленькой дубинкой на дал им по зубам... .
  хорошие птички, любознательные умницы -не орлов же только любить
 2. что он любит ворон
 3. Это человек-ворон.))
 4. ВС и ничего! ЭТо человек -загадка!
 5. а может он в пршлой жизни был вороном и до сих пор любит каркать по любому поводу.
 6. много лестного и не очень.. на Ваш выбор!
  вОрон нравится тому кто "сам по себе", у кого атрофирован стадный инстинкт.
  Черный ворон-самая красивая, умная и магическая птица.
  Красоту ее способен оценить не каждый.
  Черный вОрон-моя любимая птица...
 7. Одиночка по жизни, малоразговорчив, любит черный цвет.
 8. на вкус и цвет товарища нет!

Мрачные фильмы

Мрачные фильмы

 1. "Отступники"
  "Остров Проклятых"
  "Джиперс Криперс"
  В "Пункте Назначения",во всех частях ВСЕ главные герои умирают.
  "Предчувствие"
  "Мулен Руж" один из главных героев умирает и никакого хеппи-енда.
  В "Пофессионале" С Бельмондо главный герой гибнет.. .
 2. Мрачные тени, или мультики можно мрачные) Френкенвинни, труп невесты, Каролина в стране кошмаров тд.
 3. "Лабиринт фавна"
  "Малхолланд Драйв".
 4. Книга Илая
  Дорога
  Чернила
 5. "Джорджино"-на мой взгляд оч мрачный одновременно красивый и грустный фильм о смерти, с долей мистики, но при этом не ужас!
  короче говоря атмосферный, тяжелый, хороший фильм, но не для всех....
 6. Я не поняла? Нужно написать какие мрачные фильмы ты знаешь??
 7. райское озеро, ключ от всех дверей,
 8. "Ленедец" (считается, что это ужасы, но на самом деле - метафизическая притча с отчетливой достоевщиной) , "Почтальон всегда звонит дважды", "Мертвец", "Сердце ангела", "Страна приливов", Пекинпа - "Дикая банда", "Соломенные псы", "Принесите мне голову Альфредо Гарсии". "Забавные игры", говорят, хороший, но я сама не видела. Из более-менее новых очень понравились "Луна 2112" и "Химера" - хотя. строго говоря, они скорей беспросветные, чем мрачные.
 9. Ужасы и триллиры: Ганнибалл 1,2,3,Озеро страха 2,Обитель зла 1,2,3, Тмная вода, Путевой обходчик, Монстро, Пила 1,2,1408,Сайлент Хилл, Эффект бабочки 1,2,Чужие 1,2,3,4,Подземная парковка, Пункт назначения 1,2,3,Роковое число 23,Cквозь горизонт, Я легенда, Глаз, Граница, Репортаж, Константин, Поворот не туда 2,28 дней спустя, Дрожь земли 1,2,3,Городские легенды 1,2,3,Джиперс криперс 1,2,Мгла, Сфера, Пандорум, Проклятие, Фредди против Джейсона, Рассвет мертвецов, Хостел, Паранормальное явление, Могилы, Финал, Адская гонка, На предельной глубине, Фобия 1,2,Улица Вязов, 5150,Шепот дороги ужасов, Ангел зла, Боль, Дом дьявола, Короткий путь.

  Боевики: Рембо 1,2,День независимости, Чужой против хищника реквием, Ультиматум борна,, Идентификация Борна, Превосходство борна, Адреналин, Без лица, Брат 1,2,Точка обстрела, Дежавю (2007-2008г примерно), Робокоп1,2,3,4,5,6,13район, Взвод (Гоблин), Крепкий орешек 1,2,3,4,Стелз, Стрелок, Железный человек, Воздушая тюрьма, Красная жара, Судья дредд, 5 Элемент, Хитмен, Бойцовский клуб, Правдивая ложь, Трансформеры, Терминатор 2 (гоблин), Терминатор (чугунное рыло), Терминатор 3 (восстание нацистов), Терминатор 2 (день подводника), Терминатор 4,Падение чрного ястреба, Чрный ястреб 2,Конец света, Скала, Фар Край, Стиратель, Московская жара, Игра на выживание, Кольцевые гонки, Рыцарь дорог,
  80 минут, Штормовое предупреждение, Срочность, Неоспоримый 1,2,3,22 пули: Бессмертный, На игре 1,2. Новый уровень, Двойной КОПец, Не брать живым, Из Парижа с любовью, Книга Илая, Опасный человек,

  Прочее: Дикость 2,Бумер 1,2,Сволочи, Куб 1,2,Сокровище нации Книга тайн, Угнать за 60секунд, Кислород, Альфа Дог, Мы из будущего, Семьянин, Поле битвы Земля, Убить Билла, Ограбление на Бейкер стрит, Не оставляющий следа, Побег из шоушенка, Зелная миля, Рокки 1,2,3,4,5,4Комнаты, Я виновенн, Назад в будущее 1,2,3,Угнать за 60 секунд, Бешеные псы (гоблин), Пекло, Гол 1,2,Миссия на марс, Покидая лас вегас, Изо всех сил, 28 дней спустя, Красная планета, Невидимка, День когда земля остановилась, Цепная реакция, Я робот, Нечто, пророк, Скорость 1,Лангольеры, Бешеные псы (гоблин), Карты, деньги, два ствола (гоблин), Очень дикие штучки, Цельнометаллическая оболочка (Goblin),Смертельная гонка, Форрест Гамп, Последний отсчет, Псы-воины (Гоблин), Бездна, Багровый прилив, Подводная лодка U-571,Хроники Риддика (Гоблин), Класс, Опасные пассажиры поезда 123,Аполон 13,Штамм андромеда, 2012

 10. Про одного странного подростка
 11. "Священная гора" Алехандро ходоровского. Лично на меня этот фильм произвл гнетущее впечатление.
 12. суини тоддhttps://www.google.com.ua/url?sa=tamp;rct=jamp;q=amp;esrc=samp;source=webamp;cd=11amp;ved=0ahUKEwjRt-am64vKAhXp_nIKHQ8jCigQ_B0IbjAKamp;url=/imgres?imgurl=http://www.kinopoisk.ru/images/film_big/81845.jpgamp;imgrefurl=http://www.kinopoisk.ru/film/81845/amp;h=1000amp;w=706amp;tbnid=jY9atVXO2odZcM:amp;tbnh=186amp;tbnw=131amp;docid=ytb8Z3kcSakHBMamp;itg=1amp;usg=__0z2r9Ba-99cg0Tg1r2b0yxmGnDQ=amp;usg=AFQjCNFVmUVw0xeXo8j1SB6tOmps0C-JHgamp;bvm=bv.110151844,d.bGQ
 13. звонок ...хД
  ПАРОНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
 14. Грибы
  Дом ночных призраков
  Готика

  А если без убиваемых персонажей, то:
  Корабль-призрак (2002)
  Тупик (2003)

 15. по настоящему мрачным фильмом является фильм - Багровый Пик

Неужели между галактиками такое расстояние?

Неужели между галактиками такое расстояние?

 1. А то!)
 2. А еще некоторые ученые говорят что это расстояние постоянно увеличивается, типа из-за расширения вселенной.
 3. Обычно расстояние между галактиками равно их диаметру. Небольшим считается расстояние между галактиками в 2000 тыс. световых лет, но бывают расстояния между ними и в миллионы световых лет. Для сравнения наша галактика Млечный путь имеет диаметр 100 000 световых лет, а Земля находится от центра галактики на расстоянии 28 000 световых лет. Вот такие во Вселенной расстояния. Да и трудно сказать где начинается одна галактика и кончается другая, так как видимых границ между ними нет. Но поражает не расстояние, а непрофессионализм и полное отсутствие знаний у некоторых искусственных интеллектов типа левина, который утверждает, что галактики расположены теснее, чем планеты в Солнечной системе. Левин, вы, что перенедопили? От Земли до Солнца всего 8 световых минут. В галактике 200 миллиардов звезд. А теперь попробуйте засунуть их в пространство, ограниченное расстоянием 8 световых минут! Не поместятся они там. Поэтому засуньте их лучше знаете куда? Не буду уточнять.
 4. да, именно так
 5. да нет на самом деле гораздо большее
 6. макс- 5 звездочек, "по сравнению со своими размерами"!
  Имеется в виду отношение среднего расстояния между галактиками к среднему диаметру галактики. Оно действительно гораздо меньше, чем отношение среднего расстояния между планетами к среднему диаметру планеты!
 7. Ну есть и поближе.. . 🙂
  Например, галактика Малое Магелланово облако находится "всего" на расстоянии около 60 килопарсек от нашей Галактики. А Большое еще ближе: всего-то около 50 килопарсек, рукой подать.. . 🙂

  50 килопарсек = 160000 световых лет, в 16 раз ближе Андромеды 🙂

 8. Во-первых: не туманность Андромеды а ГАЛАКТИКА Андромеды.
  Во-вторых: галактика Андромеды летит к нашей галактике со скоростью 300 км/сек и прилетит к нам через 4,4 млрд. лет!!!
  Соответственно: 946073047258082 км. это 1 свет. год
  _ *____________4,4 это время через которое галактика Андромеды столкнтся!
  4162721407935561 это км. между галактикой Андромеды и Млечным Путм!
 9. а что такого? при размере Вселенной в 13 с лишним миллиардов световых лет.

  между прочим, по сравнению со своими размерами, галактики в скоплениях расположены гораздо теснее, чем планеты в Солнечной системе. потому и часто сталкиваются.

  Кстати, нашу галактику с Адромедой тоже это ждет через миллиард (по другим оценкам - два) миллиарда лет.

 10. Терминатор - дурачек, не понял Левина, но зато обосрал его. Левин сказал "по сравнению со своими размерами". Если смотреть в пропорциональном масштабе, то галактики действительно намного ближе друг к другу, чем планеты - простой математический подсчет покажет это.
 11. "типа левина, который утверждает, что галактики расположены теснее, чем планеты в Солнечной системе"
  вы неправильно поняли его высказывание, там в эквиваленте говорится;)

Девочки, прочла в ответах, дымка для волос — что это такое ?

Девочки, прочла в ответах, дымка для волос - что это такое ?

 1. это спрей для волос с запахом парфюма, мне такие часто в виде пробников дают ))
 2. Не содержащий спирта спрей, с ароматом определенного парфюма, очень хороша еще и тем дымка, что нейтрализует разные неприятные запахи, которые легко цепляются к волосам-табак, запахи кухни и т. п
 3. что-то вроде бальзама. Делает волосы мягкими, плюс придает перламутровый блеск (отсюда и дымка)
 4. Дымка для волос - предмет банной линии, сопутствующей аромату. Не рекомендуется наносить парфюм на волосы, так как из-за содержания спирта это может негативно сказаться на их состоянии, спирт сушит. Дымка не содержит спиртов и безвредна для волос. Так же дымка для волос усиливает шлейф парфюма. Для того чтобы вы были окутаны облаком аромата, чтобы продлить его стойкость и выпускается банная линия, дымка для волос, гель д/душа, лосьон д/тела и дезодорант.

  у меня дымка для волос от Jadore,обожаю этот запах.. .
  обладает защитными и восстанавливающими свойствами, а вообще подчркивает структуру волос, сейчас очень модно стало покупать дымку. аромат нежный, обволакивающий, распыляется невесомой дымкой, поэтому и назвали ДЫМКА.... ароматный шлейф обеспечен

 5. Дымка в волосах это то что может видеть только влюбленный человек в женьщине которую желает А дымок для волос не знаю однако

Рифма к слову завтра

Рифма к слову завтра

 1. послезавтра))
 2. Может, проще слово другое написать? Или порядок слов поменять? Давайте все четверостишие!
 3. пра
  лепра
  днепра
  тепра
  кипра
  копра
  попра
  супра
  виверра
  сиерра
  терра
  сьерра
  мирра
  каморра
  гоморра
  дурра
  сурра
  масра
  тра
  ондатратеатра
  амфитеатра
  кинотеатра
  джатра
  педиатра
  фтизиатра
  физиатра
  отиатра
  психиатра
  декатра
  натра
  ранатра
  патра
  дор-патра
  клеопатра
  сатра
  татра
  клуатра
  чатра
  шатразавтра
  сегодня-завтра
  назавтра
  послезавтра
  завтра-послезавтра
  послепослезавтра
  ветра
  подветра
  гетра
  клетра
  метра
  пермеаметра
  гекзаметра
  диаметра
  декаметра
  параметра
  тетраметра
  пентаметра
  ротаметра
  гептаметравольтаметра
  деметра
  телеметра
  гравиметра
  курвиметра
  диметра
  лизиметра
  дозиметра
  вискозиметра
  экпозиметра
  эклиметра
  миллиметра
  полмиллиметра
  кромиллиметра
  планиметра
  миниметра
  финиметра
  сахариметра
  периметра
  калориметра
 4. карта, марта, парта...
 5. зависит от типа рифмовки
  http://ru.wikisource.org/wiki/РР РРРСС_СРСР
 6. астра
 7. завтра может правда ...(Если это для сложения стихов)
 8. В инете полно он-лайн генераторов РИФМ, например здесь
  или - в Вики:
  http://ru.wikisource.org/wiki/РР РРРСС_СРСР
  или здесь
 9. человек бодалка
 10. В японском завтра - аса
  Рифма - каса
  Получается: завтра - зонтик

От чего произошло слово хозяин?

От чего произошло слово хозяин?

 1. Согласен с версиями от слов "ходжа", но предлагаю и свой вариант: хозяин может происходить от слова "хаза" - дом, помещение, квартира. То есть: владелец помещения. "Хаза" - есть в венгерском, "хаус" - в немецком, слово "отель" , от этого же корня, в английском. Примерно то же самое значение. В блатную феню слово "хаза" - "квартира" попала из венгерского.
 2. "Ходжа" от русского "ходить", так называются те, кто совершил паломничество в Мекку и, следовательно, приобрл статус учителя и почтеного человека, пусть не лгут невежды вкупе с Фасмером. Учитель "домулла" или "муаллим".
  А, "хозяин" от слова "казна", ср. тюрк. "хазина" с тем же значением, которое может быть заимствовано от русского "казать", то, что кажут (ср. тж. прагерм. *khuzdan, готт. huzd, сокровище, которое даже индоевропейская теория возводит к *kаzdho, возм. от праиндо. -евр. осн. *g(l)euz, показывать. Сразу приходит на ум русское "глаз", которое словари возводят почему-то к немецкому Glass. Тогда, значит, и "глядеть" из немецкого?) .

  Так что:
  "Ходжа" от "ходить",
  "Казна" от "казать",
  "Хозяин" от "казна".

  Все слова русские, всем вс понятно.

 3. Что то на татарское слово похоже. Наверное ещ с тех времн.
 4. ХОЗЯИН. Искон. Суф. производное от хозя "господин", заимств. из тюрк. яз. , скорее всего, из мишарского диалекта татар. яз. , где оно звучит как хузэй. Того же корня ходжа, усвоенное из турецк. яз.
 5. др. -русск. хозя господин (Афан. Никит.) , заимств. из чуваш. #7819;о#378;а, #7819;u#378;а хозяин , ср. : тур. #7819;оd#382;а, крым. -тат. , чагат, , азерб. , тат. #7819;о#495;а учитель, хозяин, старец . Использованы данные словаря М. Фасмера

Будит ли игра Red Faction Guerrilla ,-требовательней GTA4????

Будит ли игра Red Faction Guerrilla ,-требовательней GTA4????

 1. по минимальным требованиям - нет
  по рекомендуемым требованиям - ДА!

  Red Faction: Guerrilla
  Минимальные системные требования:
  Операционная система: Windows XP/Vista
  Процессор: двухъядерный процессор 2,0 Гц (Intel Core 2 Duo или AMD Athlon X2) и мощнее
  Оперативная память: 1 ГБ ОЗУ
  Видеокарта: видеокарта с поддержкой шейдеров 3-ей модели (NVIDIA 7600GT с 128 МБ или ATI Radeon X1300 с 128 МБ) , последние версии драйверов
  Жесткий диск: 15 ГБ на диске

  Рекомендуемые системные требования:
  Операционная система: Windows Vista SP 1 для DirectX(R) 10
  Процессор: двухъядерный процессор 3.2 ГГц (Intel Core 2 Duo или AMD Athlon X2) и мощнее
  Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ
  Видеокарта: видеокарта с поддержкой шейдеров 3-ей модели и 256 МБ памяти (NVIDIA GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD3850 или аналог) , последние версии драйверов
  Жесткий диск: 15 ГБ на диске

  GTA 4
  Минимальные системные требования GTA 4
  Операционная система: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
  Процессор: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
  Память: 1.5GB + 16GB на жестком диске
  Видеокарта: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900
  Привод: DVD-ROM с поддержкой двухслойных дисков
  ________________________________________
  Рекомендованные системные требования GTA 4
  Операционная система: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
  Процессор: Intel Core 2 Quad 2.4Ghz, AMD Phenom X3 2.1Ghz
  Память: 2 GB (Windows XP) 2.5 GB (Windows Vista) + 18 GB на жестком диске
  Видеокарта: 512MB NVIDIA 8600 / 512MB ATI 3870
  Привод: DVD-ROM с поддержкой двухслойных дисков

 2. скачал, сразу смело выкрутил вс на максимум. стабильно держится достаточно играбельное количество кадров. что о гта сказать нельзя.

Кто помнит, из чего состоит » Царская водка»?

Кто помнит, из чего состоит " Царская водка"?

 1. Царская водка смесь концентрированных кислот азотной и соляной и иногда серной .
 2. Серная, соляная и азотная кислоты поровну. Последвательность не скажу.
 3. соляная. серная и азотная к-та
 4. Царская водка смесь концентрированных кислот азотной HNO_3 (1 объм) и соляной HCl (3 объма) и иногда серной H_2SO_4.

  Представляет собой жидкость жлтого цвета, пахнущую хлором и окислами азота. Сильнейший окислитель, благодаря хлористого нитрозила (NOCl) распадающегося на атомарный хлор:

  mathrm{3HCl + HNO_3 longrightarrow Cl_2 uparrow + NOCl uparrow + 2 H_2O}

  mathrm{NOCl + longrightarrow NO uparrow + Cl uparrow}

  За счет выделения атомарного хлора растворяет большинство металлов, в том числе золото, поэтому и названа алхимиками царской водкой, так как золото считалось царм металлов . Не растворяет родий (Rh), тантал (Ta), иридий (Ir), титан (Ti). Применяется как реактив в химических лабораториях, при аффинаже золота (Au) и платины (Pt), получении хлоридов металлов и др. Например, реакция царской водки с золотом и платиной проходит при комнатной температуре по следующей схеме:

  mathrm{2Au + 8 HCl + 2 HNO_3 longrightarrow 2 HAuCl_4 + 2 NO uparrow + 4 H_2O}

  mathrm{3Pt + 18 HCl + 4 HNO_3 longrightarrow 3 H_2PtCl_6 + 4 NO uparrow + 8 H_2O}

 5. Царская водка - смесь соляной (HCl) и азотной (HNO3) кислот.
 6. Смесь серной и солянной кислот 1:1
 7. соляная+азотная
 8. Tatiana Putilina единственно кто правильно ответила. Подтверждаю она права.
 9. Ну, Вам тут понаписали.. . 100% права только Tatiana Putilina - это смесь 1 объем азотной и 3 объемов соляной концентрированных кислот.
  А Википедию тоже люди пишут.. . Не всегда грамотные.)))
 10. Царская водка - это 1 объем азотной и 3 объема соляной концентрированных кислот
 11. смесь кипы кислот, в том числе серной

чем отличаются зайцы от кроликов???

чем отличаются зайцы от кроликов???

 1. Вс понятно, но вс равно они родственники...
 2. Заяц живет в лесу, кролик в клетке. В этом и отличие.
 3. Чем отличается заяц от кролика

  Зайцы и кролики относятся к классу зайцеобразных. Схожи они и по физиологическому строению, но у дикого зайца и дикого кролика очень много отличий.

  Дикий заяц нор не строит, самка рожает детей под ближайшим кустом и может к ним не возвращаться. Крольчата у зайцев рождаются уже зрячими и могут питаться травой. Срок беременности у зайчихи в полтора раза больше, чем у кроликов составляет 45 дней. Рожает крольчиха с середины весны, до середины осени, в то время, как кролики размножаются круглогодично. Зайчихи не привязаны к собственным зайчатам, она может покормить как своих, так и чужих младенцев. У зайцев в отличие от кроликов сезонная линька связана с изменением окраса. Летом зайцы имеют более темный окрас, зимой же он меняется на белый. Дикий заяц крупнее дикого кролика, у него более развиты задние конечности.

  Дикие кролики - норные животные. В этих норах они живут сами и воспитывают свое потомство. Крольчиха вынашивает потомство 28-32 дня. Крольчата рождаются не опушенные, слепые и до 2-х недельного возраста питаются исключительно молоком матери. Дикие крольчихи вскармливают только свое потомство и к потомству соседки может быть настроена весьма агрессивно. Исключение составляют домашние карликовые и декоративные кролики, где в раннем возрасте (до 5-7 дневного возраста) , крольчихе можно подложить чужих крольчат. Во время сезонных линек у кролика не меняется окрас. Исключение составляют некоторые породы карликовых и декоративных кроликов, у которых меняется окрас с возрастом приобретая более светлые и более темные оттенки. В отличие от зайцев кролики лучшие приручаются.

  Заяц от кролика отличается еще тем, что эти животные не скрещиваются. Для улучшения пород домашних кроликов неоднократно проводились эксперименты с искусственным оплодотворение крольчих семенем зайцев, но все они были безуспешны.

  Не каждый человек знает чем отличается заяц от кролика

  Заяц это животное практически не привязанное к территории, нор не строит; кролик напротив очень территориален, долгое время использует одну и туже нору, год из года совершенствуя е, достраивая дополнительные ходы и помещения. Ввиду норной жизни уши и задние конечности у кролика короче. Бегает кролик медленнее чем заяц, но также вртко.

  Кролик принадлежит к отряду зайцеобразных. Внешне кролик похож на зайца, но отличается поведением и биологическими особенностями, и как следствие - внешним видом.

  Ещ отличается заяц от кролика размножением. Зайчата рождаются зрячими и полностью сформированными, практически сразу могут потреблять пищу взрослых животных. Зайчихи за малышами не ухаживают, только кормят их; при чм кормят зайцы не обязательно своих детнышей, а просто любого попавшегося. Если мамаша покормила чужого малыша, остатся надеяться, что другая зайчиха накормит е зайчонка. У кролика вс иначе; крольчата рождаются голыми, беспомощными с закрытыми глазами. Крольчиха кормит и ухаживает только за своими малышами, даже в неволе обычно не удатся подложить крольчихе других детнышей. Почувствовав чужой запах, крольчиха обычно съедает потомство.

  Еще кролик отличается от зайца тем, что хорошо приручается. Все попытки одомашнить зайца ни к чему не привели. Кролик напротив, хорошо размножаются в неволе, быстро привыкает к людям, кроме того, он более плодовит, нежели заяц.

  Несмотря на то, что заяц и кролик - разные животные, часто кроликов даже специалисты называют зайцами. Но Вы то теперь знаете, чем заяц отличается от кролика.

 4. Кролики - интеллигентные, а зайцы дикие.
 5. возможностями...
 6. названиями !!!заяц дикий кролик домашний!!!
 7. национальностью
 8. Ушами. Кролики- одомашненные зайцы